Επικοινωνία

ΕΛΟΕΝ ‎(Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών)‎

ΕΛΟΕΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:


Φίλωνος 97-99

18535 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4223 770  έως 775

Φαξ: 210 4220 381


Ηλ.Ταχυδρομείο:

eln AT eloen DOT gr


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)

dpo AT eloen DOT gr