Ανακοινώσεις

 •  Ημερομηνία έναρξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2018: Πέμπτη, 21/03/2019 

 • Συνεχίζεται η κατάθεση των δικαιολογητικών για τα οικογενειακά επιδόματα των ετών 2016 και 2017

 • Ε. Λ. Ο. Ε. Ν.
Φεβρουάριος 2019


Προς όλους τους δικαιούχους


Αγαπητοί δικαιούχοι,


Σας γνωρίζουμε, ότι με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. προβλέπεται η έναρξη χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος 2018 την Πέμπτη, 21/03/2019.

Δικαιούχοι είναι οι ναυτικοί που έχουν παιδιά (μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 εφόσον σπουδάζουν) και έχουν ασφαλιστεί στο ΝΑΤ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μέσα στο 2018.

Η καταβολή του Οικογενειακού Επιδόματος 2018 θα γίνει και φέτος μέσω πίστωσης σε λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού που είναι μέλη της ΔΙΑτραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑ.Σ).

Αφού παραλάβουμε τα δικαιολογητικά σας και σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του επιδόματος (19/3) θα κατατίθεται στο λογαριασμό σας το ποσό του επιδόματος.

Για το λόγο αυτό, κάθε δικαιούχος θα πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να μας υποβάλλει και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων της Τράπεζάς του (κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας με την οποία ο ΕΛΟΕΝ έχει συμβληθεί), και όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN.

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό θα πληρωθούν με ταχυδρομικές επιταγές μέσω ΕΛ.ΤΑ.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο έντυπο οδηγιών.

Καλά Ταξίδια
Ανακοινώσεις

 • Ε. Λ. Ο. Ε. Ν.
Φεβρουάριος 2019Πως υπολογίζεται το επίδομα.


Οι συντελεστές είναι ποσά σε ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε δικαιούχου.

Ο συντελεστής αυτός πολλαπλασιάζεται με τις ημέρες θαλάσσιας υπηρεσίας του δικαιούχου και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις (φόρος 15% για τους αξιωματικούς και 10% για το κατώτερο πλήρωμα), το ποσό που προκύπτει καταβάλλεται στο δικαιούχο.

Από  1/1/2018 καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% από τον φόρο.

https://sites.google.com/site/eloennpdd/anakoinoseis

 • ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Ιούλιος 2015

Πρόσκληση σε Συμμετοχή σε Ομάδες Γονέων

Η Εστία  Ναυτικών στην προσπάθεια της να υλοποιεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον  σκοπό για τον οποίο συστάθηκε (την προαγωγή της πνευματικής & κοινωνικής κατάστασης των Ελλήνων Ναυτικών), προσαρμόζοντας πάντοτε τη δράση της στις εκάστοτε ανάγκες των ναυτικών, αφού έλαβε υπόψη τις σημερινές δύσκολες για τις ελληνικές οικογένειες  κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, αποφάσισε να δημιουργήσει  Ομάδες Σχολών Γονέων, προσφέροντας στις  Οικογένειες των Ναυτικών τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής  σε αυτές, με σκοπό:

 1.   Να διευρύνουν τη γνώση των γονέων
 2.  Να βοηθήσουν τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανάγκες των παιδιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο
 3. Να ενθαρρύνουν τους γονείς να αναπτύξουν δεξιότητες για τη βελτίωση του γονικού τους ρόλου
 4. Να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους
 5. Να βοηθήσουν τους γονείς να επαναξιολογήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις πεποιθήσεις τους
 6.  Να τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν τη σημασία της γονικής εμπειρίας
 7. Να εμπλουτίσουν την εμπειρία των γονέων.
  Οι Ομάδες Σχολών  Γονέων, θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο δράσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Εστίας  Ναυτικών και καλούμε τις Οικογένειες των Ναυτικών  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Ομάδες Σχολών Γονέων να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2104178993 (εσωτ. 110) κ. Φαίδρα Μπαρουτά, από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00πμ - 14:00πμ).


Φίλωνος  97-99, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 210 4178993
  www.estian.gr


Ανακοινώσεις